จำนวนผู้ลงนาม  272 คน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พลโท ธัญญา เกียรติสาร (แม่ทัพภาคที่ ๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี อัครเดช บุญเทียม (รอง มทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน (รอง มทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ (รอง มทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ณรงค์ กลั่นวารี (เสธ.ทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ (รอง เสธ.ทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก จักรพันธ์ ขันมั่น (รอง เสธ.ทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก นรธิป โพยนอก (รอง เสธ.ทภ.๒)
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
ร้อยโท ธงชัย อินทร์ชูเดช
สังกัด / หน่วยงาน
กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
สิบโท คมสันต์ บัวสด
สังกัด / หน่วยงาน
กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า
อื่นๆ จ.อ.สุพัฒ ทองแกะ
สังกัด / หน่วยงาน
อบต.สังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก นริศ รุจานันท์
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ 2
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ 2
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก โยธิน เลิศธรรมไพบูลย์
สังกัด / หน่วยงาน
กองทัพภาคที่ 2